pl en ru

Apartamenty 2os + 1

Apartament 6A Apartament 6B

Tatry Zachodnie zajmują około 60% powierzchni Tatr Polskich i sięgają od zachodniej granicy państwowej ze Słowacją po rejon przełęczy Liliowe i Doliny Gąsienicowej. Rzeźba ich jest łagodniejsza od Tatr Wysokich, są też od nich niższe.

Najwyższy wierzchołek Tatr Zachodnich – Bystra (2248 m)jest położony po słowackiej stronie Tatr, w polskiej części kulminację stanowi graniczny wierzchołek Starorobociańskiego Wierchu (2176 m). Zbudowane są w przeważającej części za skał osadowych (wapienie, dolomity), zaś rejon przy grzbiecie granicznym od szczytu Grzesia po Tomanowy Wierch Polski ze skał krystalicznych (gnejsy, granity, łupki krystaliczne). Walnymi dolinami Tatr Zachodnich są: Chochołowska, Kościeliska, Małej Łąki i Bystrej.

W Dolinie Kościeliskiej znajduje się najwięcej jaskiń, z których trzy są częściowo udostępnione do zwiedzania (Mroźna, Mylna, Raptawicka). Jezior w tym rejonie jest niewiele, a największe z nich to Smreczyński Staw w Dolinie Kościeliskiej.

Zygmunt Ficek „TATRY”